Κοπή βασιλόπιτας με το προσωπικό της εταιρείας μας

Praxisenergo - Κοπή βασιλόπιτας με το προσωπικό της εταιρείας μας

Κοπή βασιλόπιτας με το προσωπικό της εταιρείας μας

Με την κοπή της βασιλόπιττας, ευχόμαστε στον κάθε ένα ξεχωριστά μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά!